Lite Historia om Lindans Bystuga.

1898 30 mars fick ägarna av småskolehuset i Lindan en förfrågan om att
överlåta småskolehuset till församlingen, vilket också beviljades den 24 april 1898.

Den 12 sept 1954 hölls ett möte för befolkning i Lindan och intillliggande byar angående
att utröna om det fanns intresse för att överta småskolan och sätta den i brukbart skick
som bystuga. En kommite på 5 personer tillsattes för att utreda frågan, utfärda teckninglistor
och framkomma med stadgeförslag.

Den 29 april 1955 bildades Lindans Bystugeförening. Det första verksamhetsåret
hade man 57 medlemmar och under 1956 ökade detta till 69. Under våren börjades
den invändiga målningen som avslutades 1958.

Invigning ägde rum den 2 juni 1957. Hyrespriser fastställdes till del av lokal 5:- kr,
köket 5:- och hela lokalen 10:-

Förening har 1958 genom gåvobrev från Fru Hilda Ekengren emottagit den tomt på
vilken bystugan är uppförd gamla skoltomten. Detta år utfördes också arbetet med
ytterbeklädnaden och färdigställdes den invändiga målningen. Genom bekostnad av
föreningen utfördes ett brobygge över Tunaån vid badplatsen i Baggarvet.

Man har haft Bingospel i stugan under -60 talet för att finansiera om & tillbyggnad.

Under 80-talet gjordes en omstrukturering av bystugeföringen då den i princip legat i
träda och stuga fick en renovering av golv bland annat.

1999 började man så med en tillbyggnad där ett nytt kök och en utökning av salen gjordes.

Efter en hösten med många arbetstimmar hade man invigningsfest på nyårsaftonen och
kunde börja 2000 med handikappanpassad, nyutrustad och fräsch lokal.