25 Maj 2018
Hopphindren är nu på plats.

Grinden kommer nu att låsas framöver.
Kommihåg att placera häst (och hund) -lort utanför staketet!


Ansvarig för Ridsektionen är:
Julia Esslersson 070-7546172

Hund/hästbanan kommer att hållas låst när
nya hopphinder anländer. Alla medlemmar
i Lindans Bystuga kan kvittera ut en egen
nyckel mot en depositionsavgift på 200 kr.
Nycklar lämnas ut av Rita 070-3653367

Bilder från invigningen

Reportage i DD

Reportage i BT

Måndagar kl 18:00 är reserverade för hundträning.

 

Banan är öppen för alla som är medlemmar i bystugeföreningen.
Om du inte är det , betala in 150,- på PG 799598-8 eller BG5406-6493.
Bifoga namn och adress. Gäller för dig och din familj.


Ta reda på det som hunden/hästen lämnar efter sig, spade och kratta
finns vid banan. Placera detta utanför staketet.

Här kommer att läggas ut information om vad som händer framöver.

räknare Besök sedan 3 Juli 2011