Lindans Bystuga Häst och hundbana


Kom ihåg att placera häst (och hund) -lort utanför staketet!


Ansvarig för Ridsektionen är:

Ylva Lindeberg 070-5685836

Enligt styrelsebeslut råder arbetsplikt till den som nyttjar banan.
3 timmar på våren och 3 timmar på hösten behövs för slyröjning
och putsning av banan.
Om du inte har tid så finns alternativet att betala in 500 kr
på Bystugans swichnummer 123 693 0879 vår och höst.


Alla medlemmar
i Lindans Bystuga kan kvittera ut en egen
nyckel mot en depositionsavgift på 300 kr.
Nycklar lämnas ut av Rita 070-3653367

Bilder från invigningen

Reportage i DD

Reportage i BT

Måndagar kl 18:00 är reserverade för hundträning.

 

räknare Besök sedan 3 Juli 2011