Kommunbygderådet.

Sammanställning av protokoll mm förda över möten i kommunbygderådet.

Mötet i Halvars 2014-05-08

Mötet i Söder Tuna 2014-01-29

Mötet i Gimsbärke 2013-12-03

Information om bredband 2013.

Mötet 2013-10-22

Mötet 2013-09-03

i Sammanställning av önskemål områdesvis

Mötet 2013-05-14

Rapport om önskemål Borlänge kommun

Mötet 2013-03-25

Mer information hittar du på:
www.borlange.se/landsbygd