STUGVÄRDAR

Följande personer låser upp stugan och
besiktigar efter uthyrningstillfällen

Tony Johansson 070-6399144 Feb 2021
Tony Johansson 070-6399144 Mars 2021
Mikael Kärrstedt 072-226 13 90 Apr 2021
Ulla Persson 073-6997121 Maj 2021
Ulla Persson 073-6997121 Juni 2021
Solvej Magnusson 072-7196603 Juli 2021
Mikael Kärrstedt 072-226 13 90 Aug 2021
Kristina Nilsson 072-5088346 Sept 2021
Kristina Nilsson 072-5088346 Okt 2021
Solvej Magnusson 072-7196603 Nov 2021
Katarina Jernberg 0243-221158
070-2573636
Dec 2021
Katarina Jernberg 0243-221158
070-2573636
Jan 2022
Tony Johansson 070-6399144 Feb 2022
Tony Johansson 070-6399144 Mars 2022
Mikael Kärrstedt 072-226 13 90 april 2022
Kristina Nilsson 072-5088346 maj 2022

 

Uthyrare är Solvej på tel: 072-7196603
PG 799598-8 eller BG 5406-6493 eller Swish 123 693 0879
(kom ihåg att uppge avsändare vid inbetalning)