STUGVÄRDAR

Följande personer låser upp stugan och
besiktigar efter uthyrningstillfällen.

Att "hämta nyckeln" betyder att hyrestagaren personligen närvarar.
Då erhålls en snabbkurs hur dom olika funktionerna fungerar i bystugan.
Även städrutinerna gås igenom och hyresgästen har då ansvaret att
städningen sker enligt givna instruktioner.

Tony 070-6399144 feb 2024
Tony 070-6399144 mars 2024
Mikael Kärrstedt 072-226 13 90 Apr 2024
Micke fredriksson 073-0321314 maj 2024
Solvej 072-7196603 juni 2024
Solvej 072-7196603 juli 2024
Mikael Kärrstedt 072-2261390 aug 2024
Jan 070-6630320 sept 2024
Kicki 072-5088346 okt 2024
Kicki 072-5088346 nov 2024
Katarina 070-2573636 dec 2024
Micke fredriksson 073-0321314 jan 2025
Tony Johansson 070-6399144 Feb 2025
Tony Johansson 070-6399144 Mars 2025

 

Uthyrare är Solvej på tel: 072-7196603
PG 799598-8 eller BG 5406-6493 eller Swish 123 693 0879
(kom ihåg att uppge avsändare vid inbetalning)