STUGVÄRDAR

Följande personer låser upp stugan och
besiktigar efter uthyrningstillfällen

Tony Johansson 070-6399144 Feb 2019
Tony Johansson 070-6399144 Mars 2019
Jenny Berg 073-5350859 Apr 2019
Mikael Kärrstedt 072-226 13 90 Maj 2019
Solvej Magnusson

072-7196603

Juni 2019
Johan Ekengren

070-7623761

Juli 2019
Solvej Magnusson 072-7196603 Aug 2019
Johan Ekengren 070-7623761 Sept 2019
Mikael Kärrstedt

072-226 13 90

Okt 2019
Ole Halse 070-9489071
Nov 2019
Katarina Jernberg 0243-221158
070-2573636
Dec 2019
Katarina Jernberg 0243-221158
070-2573636
Jan 2020
Tony Johansson 070-6399144 Feb 2020
Tony Johansson 070-6399144 Mars 2020

 

Uthyrare är Solvej på tel: 072-7196603.bokning@lindansbystuga.se
PG 799598-8 eller BG 5406-6493 eller Swish 123 693 0879
(kom ihåg att uppge avsändare vid inbetalning)