STUGVÄRDAR

Följande personer låser upp stugan och
besiktigar efter uthyrningstillfällen

Tony Johansson 070-6399144 Feb 2018
Tony Johansson 070-6399144 Mars 2018
Jenny Berg 073-5350859 Apr 2018
Mikael Kärrstedt 072-226 13 90 Maj 2018
Solvej Magnusson

072-7196603

Juni 2018
Solvej Magnusson

072-7196603

Juli 2018
Mikael Kärrstedt 072-226 13 90 Aug 2018
Jenny Berg 073-5350859 Sept 2018
Johan Ekengren

070-7623761

Okt 2018
Ole Halse 070-9489071
Nov 2018
Katarina Jernberg 0243-221158
070-2573636
Dec 2018
Katarina Jernberg 0243-221158
070-2573636
Jan 2019
Tony Johansson 070-6399144 Feb 2019
Tony Johansson 070-6399144 Mars 2019

 

Uthyrare är Solvej på tel: 072-7196603.bokning@lindansbystuga.se
PG 799598-8 eller BG 5406-6493 eller Swish 123 693 0879
(kom ihåg att uppge avsändare vid inbetalning)