Styrelsen 2024

Ordförande Katarina Jernberg

0243-221158
070-2573636

sekreterare[@]lindansbystuga.se
Sekreterare Tony Johansson 070-6399144
tony[@]hallajakt.se
Kassör

Mikael Kärrstedt

072-2261390
mikael.karrstedt[@]telia.com
Uthyrare
Ledamot
Solvej Magnusson
072-7196603
solvej.m-son@telia.com
Vice Ordf. Jan Flood 070-6630320 jan.flood54@gmail.com
Ledamot vakant

 


Foton på styrelsen

Intresserad av att bli funktionär i Lindans bystuga?
Här finns en funktionärsbeskrivning.

Programrådet/ Aktivitetsråd/ rid o hundsektion

Programråd Solvej Magnusson 072-7196603 solvej.m-son@telia.com
Samman-
kallande programråd
Katarina Jernberg 070-2573636
sekreterare[@]lindansbystuga.se
Programråd Camilla Lindström 070-4567871 millis85@hotmail.com
Hundsektionen Barbro Ridderström 070-7178209 barbro@ridderstrom.se
Programråd Wesam Sbaih 073-5696017  
Ridsektionen Ylva Lindeberg 070-5685836
ylva.lindeberg@hotmail.com

Övriga ansvarsområden

Revisor Per-Olof Eriksson 070-6531133
perra219970@hotmail.com
Revisor Ole Halse 070-9489071
ole.halse[@]live.se
Revisorsupleant Lars-Åke Pers 070-622 12 38 lars.pers@live.se
Revisorsupleant Johan Ekengren 072-2758747  
Valberedning Lars-Åke Pers 070-622 12 38

 

lars.pers@live.se
Valberedning Sven-Erik Pers 070-1193311 sven_erikpers[@]icloud.com

 

Funktionärer i bystugan.....hjälp till att hålla registret aktuellt !!
om du ser något fel...eller uppgifter som fattas, kontakta webmastern här nedan !!

 

webmaster: Tony Johansson